Sienas konstrukcijas tipa izvēle

Sienas konstrukcijas tipa izvēle atkarīga no nepieciešamās:
- Ugunsdrošības klases (ugunspretestība minūtēs)
- Skaņizolācijas klases (skaņas slāpēšana dB)

Izvēloties skaņas izolācijas klases zilajos laukumos
zem  nepieciešamās ugunsdrošības klases sarkanajos 
laukumos var aplūkot konstruktīvās iespējas:

Ja rodas šaubas kādu ugunsdrošības
vai skaņizolācijas klasi izvēlēties
var iepazīties ar tehniskajiem aprakstiem 
Ugunsdrošība un Skaņa.

Uzmanību! Tehniskajos aprakstos izmantoti jaunie Eiropā
pazīstamie apzīmējumi "E" vai "I", kas norāda, ka konstrukcijas
ir ugunsdrošas, uguns izplatību ierobežojošas.
Mūsu dotajā materiālā joprojām izmantojam apzīmējumus "A" vai "B", kuri
vēl pagaidām tiek pielietoti Norvēģijā.

Derīgas WEB lapas internetā:
Byggforsk
Norges Branntekniske laboratorium
Norges Byggstandardiseringsråd
Norges Standardiseringsforbund
Byggteknisk Etat