samazināt elektromagnētisko lauku

16
Ģipškartonu lokšņu konstrukcijās parasti starp loksnēm ir atstarpe, kur var ievietot elektroinstalācijas elementus, dažādas caurules un tamlīdzīgu aprīkojumu. Pēdējā laikā arvien lielāka ir kļuvusi interese par problēmām, ko rada elektromagnētiskais lauks, ko rada paši elektroinstalācijas elementi un tiem pieslēgtie elektroenerģijas patērētāji. Eksistē divi elektromagnētiska lauka veidi. Ap modernas elektroinstalācijas spēka kabeļiem  magnētiskais lauks neveidojas. Turpretī elektriskais lauks ir ap visiem kabeļiem, kuri ir zem sprieguma, neatkarīgi no tā vai dotajā brīdī pa tiem plūst strāva vai neplūst.

Pagaidām nav droši pierādījumi tam, ka elektromagnētiskie lauki tik tiešām negatīvi ietekmē cilvēku. Pie tam, tie lauki ko rada sadzīves elektroinstalācijas vadi ir ļoti vāji. Un tomēr kādēļ neuzmanīties un neizmantot iespēju novērst parādības, kas varbūt tomēr nav nekaitīgas? It īpaši, tad, kad to var izdarīt tam speciāli netērējot naudas līdzekļus. Un ēkās, kur izmantotas metāla konstrukcijas, tas ir izdarāms ļoti lēti. Jāiezemē metāla karkass un dzīve kļūs drošāka.

Ģipškartona loksnes elektrisko lauku neekranizē, tādēļ tas var izplatīties telpā un ietekmēt cilvēkus, kuri telpā atrodas. Ir konstatēts, ka būvelementi, kas būvēti uz metāla karkasa var būtiski samazināt elektromagnētiskā lauka izplatīšanos. Tas panākams metāla karkasu iezemējot.

Šāda iespēja nerodas, ja konstrukcijas būvētas uz koka karkasa. Taču, mazie elektromagnētiskie lauki nav tik bīstami, lai būtu šī iemesla dēļ pamats izvēlēties konstrukcijas uz metāla karkasa. Elektromagnētisko lauku būtiski var samazināt arī ekranizējot tās elektroierīces, kas atrodas cilvēka tiešā tuvumā.

Ja metāla karkass ir iezemēts, tā potenciāls attiecībā pret zemi ir vienāds ar nulli. Un tāds metāla karkass ekranizē elektromagnētisko lauku. Ir pietiekami metāla karkasu iezemēt caur vienu punktu, jo tā elementi ir savienoti un pārvada strāvu viens caur otru. Zemējumam nav nepieciešams liela šķērsgriezuma kabelis, jo elektriskās strāvas tajā nebūs lielas. Lai karkasa potenciāls būtu vienāds ar nulli, ir pietiekami karkasa zemēšanai izmantot pavisam tievu vadiņu.


Ģipškartona lokšņu konstrukcijās ir atstarpe, kur ērti ievietojamas dažādas caurules, kabeļi un tamlīdzīgas instalācijas.
Nodrošināties pret elektromagnētiska lauka iedarbību var iezemējot konstrukcijas metāla karkasu.

 


[Atpakaļ]     |     [Izdrukāt]     |     [Uz sākumu]