Atkārtoti izmantojams materiāls 5
Izmantot materiālus, kuri iegūti nojaucot kādu vecāku būvi, ir jau kopš sendienām pazīstams paņēmiens. Ilustrācijai var minēt dažādus piemērus:  no sagruvušiem mūriem ņem akmeņus jaunu mūru celšanai, vecas, bet labi saglabājušās sijas izmanto jaunuēku celšanai. Ir daudz un dažādi veidi kā materiālus izmantot vairākkārt.

Pārvietot sienu, kas būvēta ar ģipškartona loksnēm apšujot koka vai metāla karkasu, pratīs pat nespeciālists. Šķērssienas un arī griestu apšuvumu var būvēt arī izmantojot ģipškartona loksnes, ko montē skrūvējot pie metāla vai arī koka karkasa elementiem. Gan metāla, gan arī koka karkasa elementi ir izmantojami vairākkārt. Lokšņu salaiduma vietās esošā špakteles kārta gan šo uzdevumu var padarīt sarežģītāku, jo apgrūtina skrūvju atrašanu ģipškartona lokšņu demontēšanai. Ir daudzi gadījumi, kad demontētās ģipškartona loksnes izmantotas citos būvdarbos vai remonta darbos kā apakšējā kārta, tai virsū liekot jaunu ģipškartona lokšņu apšuvumu. Jāatceras, ka, ja no lietotām ģipškartona loksnēm būvē skaņizolējošu sienu, tad apakšējā kārtā esošie caurumi lietotajās ģipškartona loksnēs jāaizšpaktelē vai citādi jāaiztaisa pirms virsējāsģipškartona lokšņu kārtas uzlikšanas.
 
Gan jauniem, gan arī rekonstrukcijas projektiem jābūt izstrādātiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ir ieteicams lietot atkārtoti pārstrādājamus vai arī vairākkārt izmantojamus materiālus. Arī projektējot jaunbūves ir jāparedz iespēja tās vēlāk rekonstruēt vai demontēt. Ģipškartona lokšņu ražotāji sekmē atkritumu samazināšanu.
Lai ģipškartona loksnes būtu izmantojamas atkārtoti, piemēram, rekonstruējot kādu skolu, slimnīcu vai arī ražošanas telpas, šādu iespēju vēlams paredzēt jau pirms darbu uzsākšanas un projektu izstrādāt paredzot iespēju objektu vēlāk pārbūvēt vai arī demontēt. Piemēram, var atstāt redzamas lokšņu salaiduma vietas vai arī tās nosegt ar līstēm. Tomēr, ja jāievēro kādas speciālas higiēnas vai arī konstrukcijas izturības prasības, kur salaiduma vietām starp loksnēm jābūtšpaktelētām, tad lietderīgāk var izrādīties loksnes nevis atkārtoti izmantot, bet tomēr pārstrādāt pēc būvkonstrukciju demontāžas.

Kā griestu apšuvums mūsdienās tiek lietoti daudzi materiāli, kas jau kalpošanas laikā ir viegli demontējami, jo nosedz instalācijas, kuras reizēm ir jāpārbauda. Arī ēkas ārsienu ārējās ģipškartona loksnes nav špaktelētas salaiduma vietās un tās viegli var demontēt un izmantot atkārtoti pēc tam, kad aizšpaktelētas vecās skrūvju vietas un citi caurumi, lai loksnes atkal pildītu savu pretvēja aizsardzības funkciju.

[Atpakaļ]     |     [Izdrukāt]     |     [Tālāk]