Atkārtoti pārstrādājams materiāls

4
Pēdējā laikā arvien biežāk klasificējot būvmateriālus ņem vērā iespēju tos atkārtoti izmantot vai pārstrādāt.Ģipškartona loksnes ir piemērotas gan pārstrādāšanai gan arī atkārtotai izmantošanai.

Ražojumu atkārtotas izmantošanas rezultātā tiek palielināts to kalpošanas laiks un rezultātā samazinās slodze, košo produktu ražošanas process uzliek apkārtējai videi. Saprotams, ka tieši produkcijas atkārtotā izmantošana ir videi labvēlīgākā metode, taču laba ir arī izejvielu atkārtota pārstrāde, jo tādējādi samazinās ražošanas atkritumu un ražošanai nepieciešamo izejvielu daudzumu.

Ģipša izstrādājumiem un ģipškartona loksnēm galvenā izejviela ir ģipsis. Savas īpašības ģipsis nezaudē arī pēc atkārtotas pārstrādes, sacietējušo un jau reiz izmantoto ģipša masu var sasmalcināt, apstrādāt un izmantot vēl un vēl. Šajā ziņāģipsis ir unikāla izejviela.

Pēdējos gados radusies tendence jau ēkas projektēšanas un projekta realizācijas fāzē paredzēt kā ēku nākotnē varēs demontēt un vai atgūtos materiālus būs iespējams izmantot atkārtoti. Šeit lielu lomu spēlēs ģipškartona lokšņu īpašības, kuru dēļ tas viegli atgūstams atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei. Pēc šāda, vairākkārt izmantojama materiāla ir liels pieprasījums jau šodien. Ģipškartona loksne, kuras galvenā sastāvdaļa ir ģipsis, tajā skaitā atkārtoti pārstrādātaisģipsis un no makulatūras ražotais kartons ir materiāls, kuru izmantojot var būt drošs par to, ka izvēlētais būvmateriāls, nav prasījis pārlieku lielus resursus tādējādi nodarot kaitējumu apkārtējai videi.

Ģipškartona lokšņu ražotāji ir izveidojuši sistēmu ģipškartona lokšņu atkritumu savākšanai no būvlaukumiem un to tālākai pārstrādei. Ziemeļvalstīs ģipškartona lokšņu ražotāji pilda normatīvajos dokumentos noteiktas prasības par ģipškartona lokšņu atlieku savākšanu. Lai pēc iespējas samazinātu resursusšo pārstrādājamo izejvielu transportam, ir izveidots speciālu pieņemšanas punktu tīkls.

Pieņemšanas punkti un minēto ģipškartona izejvielu savākšanas sistēma izveidota, lai nelietderīgi netiktu transportētas pārāk daudz izejvielas. Strādājot pēcšīs sistēmas transportēts tiek tikai vajadzīgais izejmateriālu daudzums uz vietu, kur tas ir nepieciešams. Haotiskie un nevajadzīgie transporta pasākumi tiek būtiski samazināti.

Jāatceras, ka arī transports kaitē apkārtējai videi un tādēļ, ja transportējami pārāk mazi ģipškartona atlieku daudzumi, nereti ir lietderīgāk izvēlēties kādu alternatīvu izmantošanas veidu. Tādēļ mēs šķirojam savāktā ģipškartona atliekas trīs izmantošanas veidiem: 

1. Ģipškartona loksnes pārstrādā atkārtoti jaunuģipškartona lokšņu ražošanai.
2. Sīkas ģipškartona atlūzas izmanto lauksaimniecībā augsnes uzlabošanai, kā arīšampinjonu audzēšanai.
3. Ģipškartona atliekas izmantojamas arī ainavas veidošanai gar autoceļu malām un tamlīdzīgi.Bieži vien "jaunu" ģipškartona lokšņu ražošanai izmanto ģipškartona lokšņu ražošanas atkritumus un ģipškartona lokšņu atgriezumus.
 

[Atpakaļ]     |     [Izdrukāt]     |     [Tālāk]